Om Lövets förskola

Lövet är ett annex till förskolan Näckrosen. Lövet finns därför ej som valbart alternativ i e-tjänsten. På Lövet går barn i åldrarna 3-5 år.

  • Adress: Lövgatan 41, 169 32 Solna
  • Antal barngrupper: 1
  • Förskolechef: Tina Björk

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: