Lövets förskola

Välkommen till Lövets förskola

Lövet är ett annex till förskolan Näckrosen. Lövet finns därför ej som valbart alternativ i e-tjänsten. På Lövet går barn i åldrarna 3-5 år.

26 februari – 2 mars