Om Lottagatans förskola

Lottagatans förskola är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som ligger i det nybyggda området Järvastaden, nära naturen och Mulle Meck-parken.

  • Adress: Lottagatan 2, 170 69 Solna
  • Antal barngrupper: 4

Att arbeta Reggio Emilia inspirerat innebär att förskolans personal utgår ifrån det enskilda barnets förutsättningar och tar tillvara på barnets nyfikenhet och lust att lära. Eftersom leken har stor betydelse för barnets utveckling och lärande är den prioriterad och en stor del av förskolans vardag.

På Järvas förskoleenhet delar pedagogerna in barngruppen så att barnen får vistas i mindre grupper under sin dag i förskolan. Lokalernas utformning påverkar hur vi delar barnen i mindre grupper.

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: