Trygg och säker

Här hittar du förskolans likabehandlingsplan och information om hur förskolor i Solna stad arbetar för att alla barn ska känna sig trygga och inte riskera att bli skadade eller kränkta.

Enligt skollagen ska varje förskola och skola upprätta en lokal arbetsplan och en likabehandlingsplan som sedan ska utvärderas i den årliga kvalitetsredovisningen.

barn gungar

Den senare informationen återfinns under rubriken "Mer om trygg och säker". På dessa sidor finns även information om vad som gäller om olyckan trots allt skulle vara framme.

Dela: