Trygg och säker

Det ska kännas tryggt och säkert i förskolan och skolan. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad eller mobbad.

Enligt skollagen ska varje förskola och skola upprätta en lokal arbetsplan och en likabehandlingsplan som sedan ska utvärderas i den årliga kvalitetsredovisningen.

Dela: