Om Kullens förskola

Kullens förskola ligger i det ständigt växande området Frösunda med närhet till naturreservatet Hagaparken. På Kullens förskola är barnens hälsa och miljö prioriterad.

  • Adress: Anders Lundströms gata 26, 169 73 Solna
  • Antal barngrupper: 3
  • Förskolechef: Kristina Jönsson

På Kullen finns skogsgrupper som regelbundet lär känna naturen, dess växter och djur på ett lekfullt sätt.

Kullens förskola har yoga och massagegrupper där barnen genom lekövningar och rörelse tränar balans, kroppsmotorik och avslappning. Flera av förskolans pedagoger har utbildning för detta.

Kullens förskola prioriterar också leken som har en stor betydelse för barnens utveckling och lärande

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: