Kalender - Kullens förskola

November 2018

Torsdag 1 november – fredag 30 november Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal med samtliga barn på förskolan. Info kommer ut från respektive avdelning.

Kl.06:00 - 18:00

Torsdag 22 november APT

En gång i månaden har alla pedagoger i förskolan arbetsplatsträff. Då arbetar pedagogerna med verksamhetsfrågor, får föreläsningar och utbildning inom pedagogiska områden.

Kl.15:45 - 18:00

December 2018

Måndag 3 december Studiedag - förskolan stängd

På planeringsdagar är förskolan stängd. Barn i behov av omsorg kan dessa dagar få det på annan förskola.

Kl.06:30 - 18:00

Torsdag 6 december Drop-in pyssel med föräldrar/vårdnadshavare

Kl.06:30 - 18:00

Sök händelser

Begränsa till kategori