Påverka i förskolan

Föräldraråd

Hur kan du som förälder vara med och påverka i förskolan?

Om du som förälder vill vara och påverka i förskolan kan du anmäla dig till föräldrarådet. Där sammanstrålar förskolechefen, pedagoger och föräldrar från Fridhems förskolor och diskuterar relevanta frågor som rör förskoleverksamheten. Om intresse finns att delta på föräldrarådets möten kontaktar du personalen på Klövern.

Föräldrarådet är ett forum där personal, föräldrar och förskolechef träffas 1-2 gånger per termin och tar upp aktuella frågor.


Dela: