Visning av förskolan

Anmälan sker via mail: klovern@solna.se.

26 februari
09:00 - 09:30