Påverka i förskolan

Du som förälder har möjlighet att påverka och följa ditt barns utveckling i förskolan genom;

  • uppföljningssamtal.
  • utvecklingssamtal.
  • föräldramöte.
  • föräldraråd - varje avdelning är representerad av 1-2 föräldrar, som träffar förskolechefen och arbetsplatsansvarig cirka 2-3 gånger/termin.
Dela: