Visning av förskolan

Anmälan sker via mail: juvelen@solna.se.

26 februari
10:00 - 10:30