Påverka i förskolan

För att trivas är det viktigt att känna att man kan påverka.

För oss som arbetar i förskolan är dialogen ett av våra viktigaste verktyg. Förskolan är en arena där många viljor skall komma till tals, vilket ställer krav på allas förmåga till tydlighet och förståelse. Vidare kan man som förälder påverka både vid föräldramöten och vid den dagliga kontakten. En gång per termin erbjuds alla ett utvecklingssamtal som handlar om ert barn i förskolan och hur ni trivs med verksamheten. Vi vill poängtera att dialogen är viktig för ett gott samarbete.

Föräldraråd
På föräldrarådet träffas förskolans ledning och en personalrepresentant, föräldrarådsrepresentanter från varje avdelning. Dessa möten sker en till två gånger per termin och då tas förskolefrågor upp som är av allmän karaktär.

Dela: