Om Järvens förskola

Järvens förskola ligger i det nybyggda området i Järvastaden, nära naturen och Mulle Meck-parken. Järvens förskola håller öppet under hela 2017. I samband med verksamhetsplan och budget 2018 beslutar staden om fortsatt verksamhet.

lek i rutschkana

Adress: Honnörsgatan 2, 170 69 Solna
Antal barngrupper: 3

På Järvas förskoleenhet delar pedagogerna in barngruppen så att barnen får vistas i mindre grupper under sin dag i förskolan. Lokalernas utformning påverkar hur vi delar barnen i mindre grupper.


Förskolan får stöd från
specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: