Ny förskola i Järvastaden

I januari 2017 öppnar Järvens förskola på Honnörsgatan 2 i Järvastaden

barn med färg på fingrarna

Järvens förskola ligger i det nybyggda området i Järvastaden, nära naturen och Mulle Meck-parken.

Järvens förskola kommer vid öppningen ha tre avdelningar och ytterligare två öppnar i mars 2017.

På Järvens förskola värderas trygghet, trivsel och lärande högt. Alla barn ska känna sig sedda och inkluderade i en lärande miljö. Järvens målsättning är att ge alla barn kunskaper som rustar dem för livet. På förskolan Järven ska alla barn och föräldrar känna trygghet och tillit.

Pedagogerna på Järven kommer tillsammans med förskolechef och biträdande förskolechef att skapa pedagogiska stationer som främjar lek, skapande, bygg och konstruktion, rörelse, språkutveckling och vila.

Pedagogerna kommer att samarbeta med varandra och ha ett gemensamt ansvar för förskolans barn och verksamhetens innehåll.

Miljön kring förskolan används för att ta till vara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Dela: