Påverka i förskolan

För att trivas är det viktigt att känna att man kan påverka.

För oss som arbetar i förskolan är dialogen ett av våra viktigaste verktyg. Förskolan är en arena där många viljor skall komma till tals, vilket ställer krav på allas förmåga till tydlighet och förståelse. Vidare kan man som förälder påverka både vid föräldramöten och vid den dagliga kontakten. En gång per termin erbjuds alla ett utvecklingssamtal som handlar om ert barn i förskolan och hur ni trivs med verksamheten. Vi vill poängtera att dialogen är viktig för ett gott samarbete.

Föräldraråd

Föräldrarådet är ett forum för diskussion och dialog med fokus på förskolans verksamhet (och inte om det enskilda barnet eller pedagog).

En föräldrarådsrepresentant fungerar som en länk mellan förskolechefen och de övriga föräldrar. På föräldrarådets möten lyfts och diskuteras olika synpunkter, förslag och idéer.

Möten hålls 1-2 gånger per termin, utan barn, klockan 08.00-09.00.

Dela: