Om Igelbäckens förskola

Igelbäcken är en Reggio Emilia-inspirerad förskola i Järvastaden, nära naturen och Mulle Meck-parken.

igelbäcken

  • Adress: Igelbacken 2, 170 62 Solna
  • Antal barngrupper: 5
  • Förskolechef: Madelaine Hagström

Att vara inpirerad av Reggio Emilia innebär att förskolan utgår ifrån det enskilda barnets förutsättningar och tar tillvara på barnets nyfikenhet och lust att lära.

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: