Grön flagg på kemikaliesmarta förskolor

Sex förskolor i Solna kan hissa den gröna flaggan som visar att barn och personal arbetat aktivt och belönats för sitt arbete med hållbar utveckling. Att arbeta med Grön Flagg blir en naturlig fortsättning på Solna stads arbete för kemikaliesmarta förskolor.

grön flagg banner

En del av Grön Flagg-arbetet handlar om att vara kemikaliesmart. I Solna pågår ett arbete där kommunen tillsammans med föräldrar och förskolepersonal gör förskolorna kemikaliesmarta och minskar mängden ohälsosamma ämnen i barnens miljö.

Läs mer om kemikaliesmarta förskolor i Solna

Den senaste i raden av förskolor i Solna som certifierats med Grön Flagg är Igelbäcken i Järva. Igelbäcken fick utmärkelsen för sitt arbete på två teman; Kretslopp och Livsstil & Hälsa.

Vad är Grön Flagg?

Grön Flagg drivs i Sverige av stiftelsen Håll Sverige Rent och är den svenska delen av Eco-Schools som drivs av Foundation for Environmental Education (FEE). Grön Flagg har funnits i Sverige sedan 1996 och i nästan 60 länder finns det Grön Flagg-certifierade förskolor och skolor.

Grön Flagg innebär att arbetet med hållbar utveckling är del av förskolans dagliga verksamhet och arbetet är kopplat till förskolans läroplan. På Igelbäcken har personalen arbetet med att inkludera mål ur läroplanens kapitel "Normer och värden", "Utveckling och lärande" och "Barns inflytande".

Vid ett besök på Igelbäcken går det inte att ta miste på personalens stolthet över barnens och förskolans arbete med Grön Flagg. Det formligen lyser om Charlott Markén, Margareta Radominske, och Jenny Dojorti när de berättar om arbetet.

– Vi jobbade en hel del med miljö redan innan och kände att vi ville profilera oss lite mer. Därför undersökte vi vad som behövdes för att få Grön Flagg, berättar Charlott som arbetar med de äldsta barnen på Igelbäcken.

Livsstil och hälsa

Arbetet som ingår i Grön Flagg ser lite olika ut på förskolans olika avdelningar. Inom temat "Livsstil & hälsa" har barnen på olika sätt arbetat med mat, till exempel frukt och grönsaker. Vilka är barnens favoriter och hur smakar egentligen en jordgubbe? Hur ofta serveras olika grönsaker på förskolan? Igelbäcken har också haft en egen odling av tomater, bönor och potatis. Barnen har hjälpt till att så, sköta plantorna och så småningom att skörda.

– Barnen har varit delaktiga i olika processer och vi i personalen har varit lyhörda för att ta vara på barnens intressen, berättar Jenny Dojorti som märkt att det numera äts mer grönsaker på Igelbäcken och att barnen är piggare på att prova sorter som är nya för dem eller som de inte gillat tidigare.

Livsstil & Hälsa handlar också om att röra på sig och barn och personal på Igelbäcken håller på med både Bamsegympa och Mini-Röris. Att träna grovmotorik och rörelse ingår i mycket förskolan gör. Är man på promenad i skogen och till exempel hittar ett träd som vält och ligger på marken, blir det ett utmärkt tillfälle att träna balansgång.

sopsortering
Margareta Radominske vid en av Igelbäckens
mini-återvinningsstationer.

Kretslopp

Inom temat kretslopp har en hel del handlat om återvinning och på förskolan finns det små återvinningsstationer på varje avdelning där barnen hjälper till att sortera det som ska kastas. Dessutom promenerar man ibland till en "riktig" återvinningsstation. Genom att se på film har barnen fått svar på frågor som var sopbilarna tar vägen eller vad som händer med glas som återvinns.

För att förskolan ska få behålla sin certifiering ska personalen varje år redovisa och visa dokumentation på hur de arbetat. Igelbäcken har planer på att göra mer än så. Förutom de två teman förskolan blivit certifierade i har man bestämt att även satsa på tema "Närmiljö". Då kan uppgifterna förskolan arbetar med handla om till exempel allemansrätten, barnens väg till förskolan, naturen i närområdet, förskolans gård och att arbeta med Skräpplockardagarna.

– Precis som det var med "Kretslopp" och "Livsstil och hälsa" finns det mycket inom temat som vi redan gör, berättar Margareta Radominske .

Med tanke på entusiasmen hos de tre pedagogerna råder det inget tvivel om att man tillsammans med barnen kommer att lyckas och att miljöarbetet på Igelbäcken kommer fortsätta att utvecklas.

Förskolor i Solna med Grön Flagg

Dungen
Igelbäcken
Rågen
Tellus
Thor
Tunet

certifikat

På sin hemsida har Håll Sverige Rent tips på aktiviteter som förskolans personal och barn kan arbeta med tillsammans. Detta ska sedan redovisas till Håll Sverige Rent som kan godkänna och certifiera förskolan om arbetet anses godkänt.

Aktiviteter i temat Kretslopp

 • Undersök kroppens kretslopp, vad är det som händer i kroppen när vi äter?
 • Skapa ett slutet kretslopp i till exempel en damejeanne.
 • Undersök hur kretsloppet funkar med avfall och sopor, vad händer med det som vi slänger eller återvinner?
 • Undersök hur och varför man återvinner.
 • Hur ser kretsloppet ut under de olika årstiderna? Vad händer med vatten, växter och annat under sommaren och vintern?
 • Gör en saga om vattnets kretslopp.
 • Tillverka kolkritor av hasselpinnar.
 • Så fröer och plantera ut på gården.
 • Gör hypoteser kring vad ett frö behöver för att växa - experimentera.
 • Starta en kompost och undersök nedbrytarna.

Aktiviteter i temat Livsstil & Hälsa

 • Må bra samlingar – vad gör oss glada? Vad behöver vi för att må bra?
 • Avslappningsrundor i skogen – alla barn får sitta en stund för sig själv.
 • Massagesagor och kompismassage.
 • Skapa ett "sinnenas rum" ute eller inne.
 • Tillverka hinderbanor av material på gården.
 • Odla egen mat och ha skördefest.
 • Känslosamlingar – glad, ledsen, arg, rädd osv.
 • Plocka bär och frukt.
 • Städa och göra fint på och runt gården.
 • Rytmik och gympa ute och inne.
 • Mäta ljudnivå i lokalerna.
Dela: