Trygg och säker

Det är viktigt att ni känner er trygga när ni besöker oss.

Vi går igenom våra lokaler en gång per år i en skyddsrond och säkerställer att det inte finns några uppenbara risker i dem. Vidare har vi diverse handlingsplaner för olika situationer som kan uppstå. En handlingsplan gör att man lättare kan handla rätt om något inträffar.

Dela: