Om Hannebergs förskola

Hannebergs förskola består av tre avdelningar. Förskolans storlek gör det möjligt att skapa nära och starka band mellan alla barn och pedagoger.

  • Adress: Hannebergsgatan 21, 171 68 Solna
  • Antal barngrupper: 3
  • Rektor: Håkan Hindell

På förskolans bottenvåning finns avdelningen Stjärnan där de äldre barnen huserar. Avdelningarna Solen och Månen ligger våningen över och där vistas de yngre barnen.

Förskolan får stöd från specialpedagoger i det centrala förskoleteamet.

Dela: