Språklek på Solen

Bland de yngsta barnen på Solen har vi under denna månad lagt fokus på barnens språkutveckling.

Detta har framförallt skett under samlingarna. Barnen har varit väldigt intresserade och fokuserade på olika bilder och varit jätteduktiga på att berätta om dem. De har lärt sig skilja på färger men även på olika djur. Detta är ett väldigt uppskattat moment bland barnen.

Lpfö98 " Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande".

Dela: