Kalender - Hanneberg

Måndag 13 augusti Planeringsdag - förskolan stängd

På planeringsdagar är förskolan stängd. Barn i behov av omsorg kan dessa dagar få det på annan förskola.

Kl.06:30 - 18:00

Sök händelser

Begränsa till kategori