Hannebergs förskola

Välkommen till Hannebergs förskola

Hannebergs förskola består av tre avdelningar. Förskolans storlek gör det möjligt att skapa nära och starka band mellan alla barn och pedagoger.