Gläntans förskola

Äntligen vår!

Våren har kommit till Solna och tecknen syns överallt. För elever och personal på Solnas skolor och förskolor är det en spännande och intensiv tid då mycket ska hinnas med.

  • Gläntans barn testar sina sinnen

    Barnen på Gläntan har arbetat med hörsel, känsel och smak. Delad 0 gånger

  • Skapande med färger

    Barnen på Gläntan har visat intresse för färger genom att titta, fråga och benämna olika färger på bilder, på leksaker och i böcker. Delad 0 gånger

  • Ljus på kvalitet

    Järva förskoleenhet hade under hösten besök av Ljus på kvalitet, ett samarbete runt kvalitetsutveckling mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna. Delad 0 gånger

Kontakt

Gläntans förskola

Avd. Röd: 08-624 60 31 avd. Blå: 08-624 60 32 avd. Grön: 08-624 60 33

glant­an@solna.se

Postadress

Lottagatan 2
170 69 Solna

Skicka meddelande till Gläntans förskola

Annikki Lensu Larsson

Förskolechef

08-6246034
070-8857533

annik­ki.le­nsu-l­arsso­n@solna.se

Skicka meddelande till Annikki Lensu Larsson

Jenny Hultgren

Biträdande förskolechef

08-6246034

jenny­.hult­gren@solna.se

Skicka meddelande till Jenny Hultgren