Gläntans förskola

Påsken i Solna

Veckan före påsk, den 14-17 april är det påsklov i Solnas grundskolor och på gymnasiet. Förskolor och fritidshem har öppet.

  • Gläntans barn testar sina sinnen

    Barnen på Gläntan har arbetat med hörsel, känsel och smak. Delad 0 gånger

  • Skapande med färger

    Barnen på Gläntan har visat intresse för färger genom att titta, fråga och benämna olika färger på bilder, på leksaker och i böcker. Delad 0 gånger

  • Ljus på kvalitet

    Järva förskoleenhet hade under hösten besök av Ljus på kvalitet, ett samarbete runt kvalitetsutveckling mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna. Delad 0 gånger

Kontakt

Gläntans förskola

Avd. Röd: 08-624 60 31 avd. Blå: 08-624 60 32 avd. Grön: 08-624 60 33

glant­an@solna.se

Postadress

Lottagatan 2
170 69 Solna

Skicka meddelande till Gläntans förskola

Annikki Lensu Larsson

Förskolechef

08-6246034
070-8857533

annik­ki.le­nsu-l­arsso­n@solna.se

Skicka meddelande till Annikki Lensu Larsson

Jenny Hultgren

Biträdande förskolechef

08-6246034

jenny­.hult­gren@solna.se

Skicka meddelande till Jenny Hultgren