Påverka i förskolan

För att trivas är det viktigt att känna att man kan påverka.

För oss som arbetar i förskolan är dialogen ett av våra viktigaste verktyg. Förskolan är en arena där många viljor ska komma till tals, vilket ställer krav på allas förmåga till tydlighet och förståelse. Vidare kan man som förälder påverka både vid föräldramöten och vid den dagliga kontakten. En gång per termin erbjuds alla vårdnadshavarna ett utvecklingssamtal som handlar om ert barn i förskolan och hur ni trivs med verksamheten. Vi vill poängtera att dialogen är viktig för ett gott samarbete.

Förskoleråd
På förskolerådet tar vi upp förskolefrågor som är av allmän karaktär. Representanternas uppdrag är att i god tid till varje möte delge tankar, frågor och funderingar så att vi kan diskutera det vid mötet.

Förskolerådsrepresentanterna utses på höstens första föräldramöte. Vanligtvis finns det två representanter från varje avdelning.

Dela: