Brukarundersökning

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheterna i Solna stad. Brukarundersökning genomförs därför varje år för förskolan. För skolan genomför vi brukarundersökningen de år som Skolinspektionen inte genomför sin rikstäckande skolenkät.


Foto: Solna stad

Delaktighet och utveckling

Under våren 2017 har elever i i åk 5 och 9 samt vårdnadshavare till eleverna fått erbjudande från Skolinspektionen att svara på skolenkäten

Vårdnadshavare till barn i förskolan och elever i åk 3 i skolan fick möjlighet att tycka till om verksamheten under vecka 14 - 18, våren 2017. Företaget Intermetra AB genomförde årets brukarundersökning.

Det är av stor betydelse för verksamheterna och staden att ta del av vårdnadshavares åsikter om förskolan och skolan. Ju fler som svarar på brukarundersökningen desto bättre underlag för verksamhetsutveckling. Synpunkterna är en viktig del av det underlag som används för att ytterligare utveckla kvaliteten på verksamheten.

Resultat från 2014-2017

Resultat 2014-2017 redovisas nedan. Resultaten av undersökningen har delats in i olika kategorier för att göra den mer överskådlig. För vissa fristående verksamheter kan du ta del av resultat från undersökningar på respektive förskolas eller skolas webbsida.

Dela: