Kalender - Gasellen

Fredag 1 juni Studiedag - förskolan stängd

På planeringsdagar är förskolan stängd. Barn i behov av omsorg kan dessa dagar få det på annan förskola.

Kl.06:30 - 18:00

Onsdag 13 juni Läsårets sista skoldag:

Sök händelser

Begränsa till kategori