Gasellens förskola

Välkommen till Gasellen

Gasellen ligger i närheten av flera fina naturområden. Förskolan präglas av respekt och lyhördhet gentemot både barn och vuxna.

5 februari

19 februari

26 februari – 2 mars