Påverka i förskolan

Som vårdnadshavare har du rätt till inflytande.

Enheten arrangerar ett föräldraråd som är ett forum där personal, vårdnadshavare och förskolechef träffas cirka två gånger per termin och tar upp aktuella frågor.

Dela: