Vision

Målande barn

  • Inom vår verksamhet ska alla barn känna glädje över att komma till sin förskola.
  • Inom vår verksamhet ska alla individer känna sig lika väl behandlade.
  • Inom vår verksamhet ska alla föräldrar känna sig trygga med att lämna sina barn till våra pedagoger i vetskapen om att deras barn är i trygga händer och får god pedagogisk omsorg.
  • Inom vår verksamhet så lyckas alla barn utifrån sina egna förutsättningar.
Dela: