Visning av förskolan

Anmälan sker via mail: fyrklovern@solna.se.

26 februari
09:30 - 10:00