Visning av förskolan

Anmälan sker via mail: fyrklovern@solna.se.

29 januari
09:30 - 10:00