Visning av förskolan

Anmälan sker via mail: juvelen@solna.se.

29 januari
10:00 - 11:00