Påverka i förskolan

Vi strävar efter att alla barn och föräldrar ska känna tillit och trygghet till oss. Vi strävar efter en öppen och rak dialog och samverkan med föräldrar i den dagliga verksamheten.

Förskoleråd
Förskolerådet är en länk mellan föräldrar och förskola. Föräldrarna kan genom rådets representanter lämna förslag och synpunkter som syftar till att förbättra verksamheten på Fröet. Rådet består av föräldrar från respektive avdelning samt förskoleansvariga.

Dela: