Vision

Fröets förskola ska vara:

  • En förskola där barnen tycker att det är roligt och känner sig trygga och trivs.
  • En förskola där det inte är annorlunda att vara olika.
  • En förskola där alla barn och vuxna bryr sig om varandra.
  • En förskola som skall ge alla barn lust att lära genom lek.
  • En förskola där alla barn har positiva förväntningar inför varje ny dag hela året.
  • En förskola som genom nya projekt och utmaningar ger barnen kunskaper för livet.
Dela: