Skräpplockardagar på Fröet

Fröet har medverkat i skräpplockarveckan som arrangeras av Håll Sverige Rent.

skräpplockarvecka

"Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid."
Lpfö-98 rev-10

Håll Sverige Rents Skräpplockardagar för skola och förskola är inte en städinsats i första hand, utan en pedagogisk aktivitet.

Håll Sverige Rent vill åstadkomma förändring på sikt, och vi tror att det är värdefullt att på ett konkret sätt visa att man bryr sig om sin närmiljö.

skräpplockarvecka

Under veckan har vi plockat skräp på vår gård och i vår närmiljö.

Vi har även vårstädat genom att göra i ordning rabatter och provat att plantera i petflaskor.

skräpplockarvecka

Under veckan har vi även gjort experiment med barnen ute på gården. Vi har till exempel hjälpts åt att samla luft i påsar.

skräpplockarvecka

Dela: