På jakt efter vårblommor

Barnen i gruppen Bamse-Lövet har varit ute och letat vårblommor. Till vår hjälp har vi haft surfplatta, kamera och förstoringsglas.

Vi blev osäkra på en av de blommor vi hittat och kunde då använda vår surfplatta för att ta reda på att det var Svalört vi hittat. Vi samtalade också om vilka blommor man får plocka och inte plocka. Vad betyder fridlyst? Barnen svarade "att man inte får plocka". Vi samtalade sedan om varför man inte får plocka t.ex. blåsippa i Stockholms län.


Blåsippa


Vitsippa


Tussilago


Vårlök


Svalört


Eldlus eller Eldskinnbagge

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Lpfö98

Dela: