Påverka i förskolan

För att trivas är det viktigt att känna att man kan påverka. För oss som arbetar i förskolan är dialogen ett av våra viktigaste verktyg. Förskolan är en arena där många perspektiv spelar, vilket ställer krav på allas förmåga till tydlighet och förståelse.

Vidare kan man som förälder påverka både vid föräldramöten och vid den dagliga kontakten. En gång per termin erbjuds alla ett utvecklingssamtal som handlar om ert barn i förskolan och hur ni som familj trivs. Igen vill vi trycka på att dialogen är viktig för att samarbetet ska fungera.

Förskoleråd

Två gånger per termin är det förskolerådsmöte, där ledningen och en pedagog träffar representanter från föräldragruppen. Här tar vi upp allmänna frågor i respektive förskola samt frågor som ni föräldrar lämnat till representanterna.

Föräldrarådsrepresentanter utses på höstens första föräldramöte.

Dela: