Vision

Alla barn ska lyckas!

glada barn sitter i en drakbåt

Vi arbetar mycket med matematik, språk, naturkunskap och hälsa genom olika metoder. Leken, lärandet och de skapande arbetet planeras utifrån barnens egna intressen och erfarenheter. Vårt mål är att få trygga, harmoniska barngrupper genom att stärka det enskilda barnets utveckling, empati och medkänsla i det sociala samspelet mellan barn och vuxna. Barns utveckling dokumenteras i en utvecklingsplan med individuella mål för varje barn. Arbetet utgår från traditionell föreskolepedagogik och vi följer läroplanen för förskolan (LPFÖ98). Vi har organiserat verksamheten så att alla barn har möjlighet att delta i olika projekt. Vi dokumenterar läroprocesserna på olika sätt. På vårterminen bjuds alla familjer in till en stor vernissage där barnens projekt visas.

Genom ett demokratiskt arbetssätt ökar vi möjligheterna för barnen att kommunicera med varandra, undersöka tillsammans, hjälpa barnen med diskussioner och argumentation, ge barnen möjlighet att utveckla ett utforskande förhållningssätt, fördjupa sig i projekt och ge tilltro till att de egna teorierna är intressanta.

Vi utgår ifrån att alla barn är kompetenta!

Dela: