Full fart på Fjorden

På förskolan Fjordens avdelningar är det ständigt full aktivitet och under våren har barn och personal arbetat med en mängd olika projekt. Gemensamt för flera av dessa är att de på olika sätt handlat om värdegrunden.

Komåisbuss full med mjukisdjur.

På avdelningen Gröna draken går 20 barn som är 2-3 år gamla. Här har man arbetat med ett projekt som haft barnens gosedjur som gemensam nämnare och som haft ett väl underbyggt pedagogiskt syfte.

Varje barn fick ta med sig ett kramdjur till förskolan och en mängd aktiviteter utgick från dessa. Barnen har till exempel byggt en buss som alla djuren kan resa med. Eftersom det var många som skulle få plats och alla var lika viktiga fick bussen bli en dubbeldeckare.

En av förskolans uppgifter är att barnen ska utveckla sin förmåga att skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. På Fjorden används ofta återvunnet material när barnen arbetar med pyssel. När man ska träna motorik genom att klippa, klistra och måla fungerar det lika bra med använt papper och det är även bra ur miljöperspektiv.

Sälar simmar i havet.

Barnen har också undersökt och lärt sig om det egna och kompisarnas medhavda djur. Var bor djuren egentligen och hur lever de där? Personalen berättar att de vävt in flera olika ämnen i arbetet och hela tiden utgått från barnens frågor och nyfikenhet.

Förskolan ska sträva efter att barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och på samlingen har de barn som vill, fått stå i centrum och presentera sitt gosedjur.

Therese Andersson arbetar på en avdelning med tretton barn som är mellan 1 och 3 år. På avdelningen har vårens stora arbetsområde handlat om barnens favoritböcker. Populärast har Bamse varit tillsammans med böckerna om Halvan av Arne Norlin och Jonas Burman. Böckerna om Halvan handlar om en helt vanlig kille som bor i Bilköping och som älskar bilar, ambulanser, bussar, bärgningsbilar och annat som rullar. Självklart kom arbetet kring Halvanböckerna i första hand att handla om fordon.

Påfåglar som barnen tillverkat av papper.

Ett av förskolans barn hade Carina och Stina Wirséns bok Rut och Knut lagar mat som favorit. Den gav pedagogerna möjlighet att arbeta med utforskandet av smaker. Barnen gjorde också egna kockmössor och målade med socker. För att förstå var maten kan komma från har barn och pedagoger planterat olika grönsaker.

Ett annat barn hade tagit med sig en bok om djur från serien Vad är det som låter av Marie Helleday Ekwurtzel. De små barnen på Fjorden arbetade bland annat med att klippa ut djur och limma dem på papper. På så sätt fick barnen ytterligare en möjlighet att träna finmotoriken. Barnen fick också lära sig olika sånger om djur.

Berättelsen om hur Gnagis hittade hem av Henrika Carlström Romberg handlar om råttpojken Gnagis och hur han hittar hem till Råsunda. En stor del av avdelningens arbete kom att handla om fotboll och det kunde användas för att lära sig en mängd saker. Inte minst matematik. Hur många spelare är det egentligen i ett lag och hur många mål blev det?

Alla fick flaggor som visar var deras familjer kommer från.

På Fjorden finns både barn och personal med rötter i olika nationaliteter som hemma talar andra språk än svenska. Därför har de 24 barnen på avdelningen Ekorren som är mellan 4 och 6 år, fått sjunga sånger på andra språk än svenska.

– Både barn och personal har uppskattat detta väldigt mycket, berättar pedagog Irma Mallengren som själv har rötter i Chile.

Avdelningen har också arbetat med trivsel och likabehandling. Barn och vuxna har tillsammans letat efter vad som kan vara farligt på förskolan, både ute och inne. Arbetet är ett led i strävan efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö.

Natur är ett annat område avdelningen Ekorren arbetat mycket med under våren. I ämnet har personalen vävt in bland annat matematik, lek, språkutveckling och kamratskap.

Ett viktigt mål är att barnen ska bli nyfikna och få lust att lära. Därför utgår allt från vad barnen vill.

Barnen på Ekorren som är de äldsta på förskolan, ställde många frågor om djur i Afrika och personalen fångade snabbt upp intresset. Ett flertal arbeten inleddes med djur från Afrika som tema. Tillsammans skapade avdelningen ett stort och ståtligt lejon. Även om lejonet ser ganska farligt ut berättar barnen att det är mycket snällt och att man inte behöver vara det minsta rädd.

Ekkorrens lejon.

Dela: