Fordon och transporter - ett projekt på Fjordens förskola

För personalen på förskolan Fjorden är det viktigt att barnen är delaktiga och får vara med och påverka aktiviteter och val av projekt. Utifrån barnens intresse har fordon och transporter stått i fokus på flera olika sätt under vårterminen.

glada barn i en båt
En av favoriterna på förskolan är båten som byggdes i projektet om fordon. Foto: Fjordens förskola

- Barnens lärande utvecklas genom nya upplevelser, inte minst språkutvecklingen, då nya upplevelser bidrar till nya ord och begrepp. Vi på Fjorden tycker också att det är viktigt att barnen själva får vara ute i naturen och med hjälp av fantasi och material skapa spännande upplevelser tillsammans, säger Irma Mallengren, pedagog på avdelningen Gröna Draken.

Pedagogerna fångar barnens intressen, frågor och reflektioner och skapar en utvecklande och lärorik miljö. Under våren byggde de en hörna med bilar, parkering och tunnlar samt bilder på fordon och vägmärken och bjöd in barnen i det som senare skulle bli ett projekt.

- När barnen började leka i bilhörnan samlades en stor del av barngruppen, eftersom alla ville prova. Flera av barnen tog även med sig andra leksaker i hörnan vilket bidrog till en spännande och roligt lek.

Med hjälp av återvunnet material fick barnen skapa olika fordon som de kunde använda och leka med. En stor båt att sitta och köra i har blivit en av barnens favoriter på förskolan.

Förutom att konstruera med återvunnet material har barnen fått göra experimet med vatten och bland annat utforskat vad som flyter eller sjunker samt vad det är som gör att en båt håller sig flytande.

En viktig del i projektet har varit samarbete och kommunikation mellan barnen. Det har bland annat utvecklat förmågan att kommunicera, till exempel genom att de lärt sig nya ord och begrepp i samtal och litteratur samt genom berättande för varandra och sina föräldrar.

Ur Läroplan för förskolan

  • Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
  • Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

bilvägar och fordon på Fjordens förskola

Dela: