Välkommen till Fjorden

Fjordens förskola är vackert belägen i utkanten av Hagalund.

  • Adress: Viktoriagatan 9, 169 69 Solna
  • Antal barngrupper: 3
  • Förskolechef: Åsa Graveleij
  • Biträdande föskolechef: Karin Klingvall

Fjordens profil är matematik, natur, språk och hälsa.

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: