Kalender - Fjordens förskola

Under vecka 27 – 31 kommer Fjordens och Flaggparken förskolor att slå ihop oss på förskolan Thor. Telefonnummer ni kan nå oss på är: 08 82 90 35.

Måndag 13 augusti Planeringsdag - förskolan stängd

På planeringsdagar är förskolan stängd. Barn i behov av omsorg kan dessa dagar få det på annan förskola.

Kl.06:30 - 18:00

Sök händelser

Begränsa till kategori