Introduktion i förskolan

I den kommunala förskolan i Solna används föräldraaktiv introduktion, även kallad inskolning. Ditt barn får en trygg start i förskolan tillsammans med dig.

Föräldraaktiv introduktion innebär att du är med ditt barn i förskolan hela dagen. Tillsammans med pedagogerna deltar du och ditt barn i dagens rutiner och verksamhet. Du får möjlighet att lära känna pedagogerna, verksamheten och att ställa frågor.

Du behöver vara tillgänglig i cirka två veckor för introduktionen. Det beror på ditt barns individuella förutsättningar, till exempel ålder, vana vid förskoleverksamhet och att vistas i grupp, hur lång tid introduktionen i förskolan tar.

Mer information om hur förskolan planerar och genomför introduktionen får du i god tid.

Efter introduktionen erbjuder förskolan dig ett uppföljningssamtal och en enkät för att utvärdera den.

Så här går det till

Placering

  • Vårdnadshavare tackar ja till en plats
  • Förskolan får ett placeringsbeslut

Kontakt

  • Förskolan kontaktar vårdnadshavare genom att ringa, skriva brev eller e-post.
  • Bokar introduktionsmöte eller samtal

Information

  • Förskolan lämnar över skriftlig information om verksamheten och hur inskolningen går till.
  • Informationen överlämnas med post, e-post eller på introduktionssamtalet.

Introduktion - inskolning

  • Inskolningen tar cirka två veckor (lite olika beroende på barn). Under inskolningen är vårdnadshavare tillgänglig.
  • Förutsättningar som styr inskolningen kan vara barnets ålder, enskild eller gruppintroduktion, vana vid förskoleverksamhet eller tid på året

Uppföljning

  • Enkät till vårdnadshavare om inskolningen.
  • Uppföljningssamtal efter inskolningens slut.

Analys

Sammanställning och analys av resultat från enkät och samtal som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Dela: