Fjordens förskola

Välkommen till Fjorden

Fjordens förskola är vackert belägen i utkanten av Hagalund.

  • Rymdprojekt på Fjorden

    På Fjordens avdelning Ekorren har barnen arbetat med rymden under våren. Slutresultatet blev en spännande utställning.

  • Fordon och transporter - ett projekt på Fjordens förskola

    För personalen på förskolan Fjorden är det viktigt att barnen är delaktiga och får vara med och påverka aktiviteter och val av projekt. Utifrån barnens intresse har fordon och transporter stått i fokus på flera olika sätt under vårterminen.