Påverka i förskolan

Vi strävar efter att alla barn och föräldrar ska känna tillit och trygghet till oss. Vi strävar efter en öppen och rak dialog och samverkan med föräldrar i den dagliga verksamheten.

Vi samverkar i dagliga möten, föräldramöten, utvecklingssamtal, förskoleråd och familjesammankomster av olika slag.

Förskoleråd
Förskolerådet är en länk mellan föräldrar och förskola. Föräldrarna kan genom rådets representanter lämna förslag och synpunkter som syftar till att förbättra verksamheten på Fantasia. Rådet består av föräldrar från respektive avdelning samt förskoleansvariga.

Dela: