Barngrupper

Fantasia har fem barngrupper. De heter Saltkråkan, Kurreduttön, Lönneberga, Villa Villekulla och Mattisborgen.

Förskolans alla barngrupper samarbetar med varandra och har ett gemensamt ansvar för förskolans barn och verksamhetens innehåll. Vi strävar efter att alla barn och föräldrar ska känna trygghet och tillit till verksamheten.

Att arbeta i projektgrupper - ett sätt att möjliggöra utbildning, omsorg och lärande i liten barngrupp
Att möjliggöra för barnen att verka i liten grupp under dagen är oerhört betydelsefullt för inlärning, omsorg och möjligheten att ta till sig den utbildning som sker på förskolan.
Målsättningen inom förskolorna Dungen, Fantasia och Rovan är att förskollärarna och barnskötarna under hela dagen arbetar tillsammans med barnen i projekt- och aktivitetsgrupper. Det innebär att basgruppen barnen tillhör delas i mindre grupperingar som leds av en pedagog; förskollärare eller barnskötare. I projektgruppen arbetar barn och pedagog tillsammans med det som för stunden fängslar barnen, det kan handla om att gestalta en bok i drama, bild, musik och form eller utifrån ett projekt kring ljus, energi eller djur. Förskollärarna och barnskötarna ska vara lyhörda för barnens tankar, reflektion och frågor och utifrån dem möjliggöra mindre lär- och utbildningsgrupper.
Vad en grupp är och hur stor en barngrupp är kan skilja sig under dagen. Målsättningen är att barnen större delen av dagen vistas i en grupp om 4-6 barn men ibland några fler om t ex. två pedagoger tar med sig en lite större grupp på utflykt.

Förslag på hur grupperna delas in
I en småbarnsgrupp om 16 barn möjliggörs det genom att barnen delas in i två eller tre grupper beroende på projekt eller aktivitet.
Grupperna med äldre barn består ofta av en större basgrupp om 18-24 barn fördelat på tre till fyra förskollärare och barnskötare. Pedagogerna ska här arbeta i pedagogpar med ansvar för ca 12 barn som större delen av dagen delas i två grupper. På sikt är målsättningen att samtliga grupper i den här storleken ska delas i två mindre basgrupper som leds av en förskollärare och en barnskötare.

Hur det möjliggörs för pedagogerna
Att dela in sig i projektgrupper där du som förskollärare och barnskötare arbetar ensam med en grupp barn kräver en tydlig grundstruktur, ett gott samarbetsklimat och transparens i verksamheten. Detta möjliggörs genom att förskollärarna har egen planering men även gemensam reflektion och planering tillsammans med arbetslaget och övriga förskollärare på förskolan.

Dela: