Vi på Villa Villekulla

Vår målsättning med inskolningsveckorna är att få barnen känna sig trygga i gruppen och känna samhörighet med varandra.

Därför startade vi bl.a. upp terminen med olika lekar. Vi valde att gå iväg till andra platser utanför förskolan för att få bättre "vi känsla". Lekarna är anpassade efter åldern 3-4 år.


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den."(Lpfö 98 rev10)

Dela: