Tema Asien

På Fantasia uppmärksammar vi olika kontinenter och nu har vi kommit till Asien.

En dag fick barnen prova på yoga samt Asien-inspirerad dans. Klicka på länken för en kort film.

Dans på Fantasia

"Medvetenhet om det egna kultur­arvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet."

Lpfö-98

Dela: