Språkvecka på Fantasia

Vecka 10 hade vi en gemensam språkvecka med fokus på sagor.

Vi började med bokstavsjakt avdelningsvis för 3-5 åringarna, Villevillakulla, Lönneberga ochSpråkvecka på Fantasia Mattisborgen. Barnen fick leta efter bokstäver som var gömda på lilla gården och sedan para ihop dem med alfabetet som låg på ett bord.

Varje avdelning hade sedan egna aktiviteter under veckan som handlade om språk. Barnen på Lönneberga skapade med lera sina första bokstäver i sitt namn och fick på samlingen stava sitt namn med hjälp av bokstäver i klossar.

På Kurreduttön hade barnen sagostund, de lyssnade på Bockarna Bruse och flanosagor.Språkvecka på Fantasia

Mattisborgen hade en samling där barnen fick hitta sina bokstäver i sitt namn och sedan stava sitt
namn.

Som en avslutning på veckan var hela förskolan inbjuden
på en teater som framfördes av en pedagog från varje avdelning, från Kurreduttön, Saltkråkan, Villevillakulla, Lönneberga.

Språkvecka på Fantasia

Språkvecka på Fantasia

Språkvecka på Fantasia

Dela: