Språkvecka på Fantasia

Under vecka 39 har vi arbetat med språk som ett gemensamt tema på Fantasia med anledning av den Europeiska språkdagen.

Sedan den 26 september 2001 har Europeiska språkdagen firats på initiativ av Europarådet i Strasbourg.

Vi har valt att uppmärksamma Språkdagen i vår verksamhet genom att hela veckan lägga fokus på språket i alla våra grupper.

Enheten arbetar med språk som ett gemensamt tema där vi även utmanar oss själva och barnen med att lära oss använda tecken och bildstöd.

Sagor och böcker är också något vi arbetar med dagligen. Den här veckan har vi även erbjudit stationer med sagoläsning, sångstund, rim och ramsor samt bokstavstillverkning på vår gård.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

(Lpfö-98 rev-10)

Även köket har varit delaktigt t.ex. genom att bjuda barnen på bokstavsbröd

På fredagen i samband med korvgrillningen fick förskolan besök av två troll som tappat sina bokstäver. Som tur var hade barnen under veckan hjälpts åt att leta och samlat ihop alla bokstäver de hittat i en korg.

Dela: