Nobeldagen

Vi uppmärksammar Alfred Nobel genom att på Nobeldagen äta en tre rätters lunch, testa olika experiment med barnen samt dansa. Många barn och vuxna var dagen till ära klädda i klänning, skjorta och slips

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kultur­skapande somNobeldag att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa.lpfö-98

På förmiddagen samlades alla barnen på gården för att ta del av olika experiment.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen… Lpfö-98

Nobeldag

Nobeldag

Till lunch hade kocken Ulrika gjort följande meny.

Nobelmeny

Många avdelningar hade dukat långbord med vita dukar, servetter och guldserpentiner.nobeldag

På en avdelning hade de bordsplacering så barnen själva fick hitta sin plats.

nobeldagVid mellanmålet blev det dans!

Dela: